کارشناس واحد


احمد نامور

ارشد مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: a.namvar@nkums.ac.ir

شماره تماس : 2240571 / 2240524-0584 داخلي 132

مستقیم 05831513432

مسئول تالار اجتماعات دانش

رابط تربیت بدنی دانشگاه در دانشکده بهداشت

کارشناس روابط عمومی

کارشناس مدیالب

شرح وظايف کارشناس دانشجويي و فرهنگي :

  • همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگی
  • همکاری در برگزاری اردوهاي دانشجويي
  • پيگيري مسا ئل مربوط به امور رفاهی دانشجويان (خوابگاهها ، وامها ، سرویسهای ایاب و ذهاب
  • تهیه مطالب فرهنگی و آموزشی جهت بارگزاری در سایت
  • نصب اطلاعیه و بروشور های فرهنگی و دانشجویی در برد مربوطه
  • همکاری با دانشجویان در خصوص مسائل مربوط به کانون های دانشجویی،نشریات دانشجویی و ....
  • تهيه گزارش عملكرد جهت ارائه به رياست
  • انجام سایر وظایف محوله از سوی مسئول مافوق .جستجو
عکس دسته جمعی (۴۴۹۲ بازدید)
شعار سال 1399 (۱۴۴۸ بازدید)
تغذیه (۱۰۷۵ بازدید)
فرم ارزیابی کلاس (۵۲۴ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...